HÄLSA PÅ ARBETSPLATSEN

Regelbunden träning och att vara fysisk aktiv gör att dina medarbetare blir både gladare, effektivare och håller sig friskare.

Forksning visar på att träning bidrar till:

- Minskad stress

- Ökad frisknärvaro

- Ökad motivation och effektivitet

- Bättre psykiskt och fysiskt välmående


Att träna tillsammans bidrar till stärkt social gemenskap och ökad teamkänsla i arbetsgruppen.


Vi erbjuder effektiv och rolig träning för din arbetsgrupp på er arbetsplats. Träningen kan ses som del i ett långsiktigt utvecklingsarbete eller en enkel aktivitet i anslutning till en teambuilding eller konferens.


Vill du veta mer, kontakta oss gärna via kontaktinformationen nedan.

Vilja Hitta Hälsa